Laga hål i tänderna

Ibland behöver man laga hål i tänderna. Uppkomsten av dessa beror på att det dagligen bildas bakteriebeläggningar på tänderna och om dessa bakteriebeläggningar får sitta kvar kan karies uppstå. Bakterierna i beläggningarna utlöser nämligen en syra varje gång vi äter något som innehåller socker. Saliven kan reparera mindre sådana här syraangrepp genom att den innehåller ämnen som kan remineralisera emaljen. Blir beläggningarna för stora och sockerintaget sker allt för ofta kan oreparerbara skador uppstå d.v.s karies.

Ofta uppkommer hålen mellan tänderna där det är svårt att komma åt och göra rent. Det är därför mycket viktigt att använda tandtråd eller stickor regelbundet. Små kariesangrepp kallas på fackspråk för initalkaries. Dessa kariesangrepp lagas ej, utan behandlas istället förebyggande genom att noggrant avlägsna plack och tillsätta fluor i form av tabletter eller sköljningsmedel. Om kariesangreppen blir tillräckligt stora måste dessa lagas.

 

Behandling

Karies kan läka ut. Och gör det inte det försöker man att behandla tanden så skonsamt som möjligt. En rad olika fyllningsmaterial och tekniker står till buds. När tandläkaren gör en fyllning på tanden avlägsnas all den sjuka substansen. Därefter fyller man hålet med till exempel plast eller glasjonomer . Andra ämnen som guld och porslin kan också användas ibland.
Tandläkarens uppgift är bland annat att sålla bland möjligheterna och välja det bästa för varje patient. När du lagar hål får du vanligtvis först bedövning. På så vis slipper du smärta. Det gör också att du slappnar av lättare.

Fyllning, inlägg eller krona? Hur man väljer att laga hålet beror på hur stort hålet är.

Om hålet är litet är en fyllning (till exempel med komposit) oftast det rätta valet.
Är hålet större, och dessutom går ner mellan tänderna, är ett inlägg många gånger ett bättre val.
I de fall hålet är så stort att sidoväggarna är för tunna, gör man oftast en krona.
Ibland är tanden så skadad och kort att den inte kan bära en krona. Då kan tandläkaren förlänga tanden med ett stift, eller pelare som det också kallas. Stiftet sätts fast inne i roten och tanden måste då vara rotfylld. På stiftet kan en krona sedan fästas.

Lagningars hållbarhet varierar kraftigt, bland annat beroende på hur lagningen gjorts och hur du sköter dina tänder.
Hur mycket som är kvar av den ursprungliga tanden och framtida förväntad belastning är avgörande faktorer för en bedömning av hållbarhet.
Med åldern ökar också risken för sprickbildning i tänderna. Tänderna blir också skörare. Den första fyllningen håller vanligtvis länge, men behöver den göras om blir hållbarheten ofta kortare. Att sköta om sin mun och regelbundet besöka tandläkaren är givetvis avgörande för lagningars livslängd.

Borsta ofta så slipper du laga hål i tänderna

Vad kan jag göra för att förebygga karies?

  • Borsta tänder 2 ggr dag i ca 2 minuter med fluortandkräm
  • Använd tandtråd eller tandstickor regelbundet
  • Gå regelbundet på kontroll

Tänk på vad du äter, småätande ökar kariesrisken!

LISTA DIG HOS OSS         BOKA TID ONLINE

 


 

VÅRA BEHANDLINGAR

Tandläkarundersökning
Tandgnissling & Bettskena
Ilningar
Tandfasader & Tandkronor
Tandhygienist
Tandblekning
Laga hål i tänderna
Byte amalgamfyllningar
Tandlossning och blödande tandkött
Tandreglering
Tandprotes
Visdomständer
Kronor och Broar
Tandimplantat