Tandlossning och blödande tandkött

Tandköttsproblem så som tandlossning diagnostiseras under ditt vanliga rutinbesök hos tandläkare eller hygienist genom att tandköttsfickorna runt tanden mäts med hjälp av en graderad sond och med hjälp av röntgendiagnostik. har du problem med tandlossning och blödande tandkött kontakta oss så hjälper vi dig!

Tandlossning

Tandlossning eller som det mer korrekt heter parodontit orsakas av bakterier i en inflammerad ficka som uppstår mellan tand och tandkött. Bakterierna samlas i tandsten i tandköttsfickorna och orsakar då en inflammation. Man brukar dela in tandköttsinflammationen i tre grader/stadium.
[row]
[column md=”4″]
Gingivit: Det tidigaste stadiet, innebär en inflammation i tandköttet som orsakas av plackansamlingar. Om man inte dagligen borstar bort placket, bildas en inflammation i tandköttet vilket kan märkas genom det bl.a blöder när du borstar tänderna. Om tänderna rengörs korrekt kan sjukdomen i detta tidiga stadium enkelt läka ut.
[/column]
[column md=”4″]

Parodontit: I detta mer avancerade stadium har rothinnan runt tanden och käkbenet skadats. Tandköttsfickorna blir då djupare och mer plack kan så ansamlas. Med hjälp av professionell rengöring och god munhygien kan denna läkas ut.

[/column]

[column md=”4″]
Avancerad parodontit: I detta stadium har rothinnan förstörts och delar av käkbenet har försvunnit. Tänderna kan då bli rörliga och flytta sig. Detta stadium kräver intensiv behandling och kirurgisk behandling kan då komma att bli nödvändigt. I en lång framskriden parodontit kan tänderna behöva dras ut.
[/column]
[/row]

Behandling av tandlossning

Beroende på vilket stadium sjukdomen fortskridits till krävs olika former av behandling. Vid flertalet drabbade tandköttsfickor delas munnen in i fyra kvadranter som behandlas vid fyra olika tillfällen á 45-60 minuter.

Scaling eller depuration innebär att tandhygienisten eller tandläkaren skrapar bort tandsten och plack både mekaniskt och med ultraljud. Tandstenen kan även sitta under tandköttskanten vilket gör det svårt att komma åt, men även att veta när det är färdigbehandlat. Då den behandlade tandhalsen har en glatt yta anses den vara färdigbehandlad.

Efter att hela munnen behandlats följer det en period på 3-6 månader av exceptionellt noggrann munhygien innan patienten kallas till ett återbesök för att utvärdera resultatet av behandlingen.

Efter den tiden kan fortfarande vissa fickor vara djupare än4 mm vilket utgör en grund för vidare behandling och återupprepning av tidigare behandlingsprocedur. I dessa fall då patienten fortsätter brista i sin munhygien eller om sjukdomen är för långt gången kommer sjukdomen inte att avstanna och detta kan i längden leda till att tanden inte går att rädda.

Så har du problem med tandlossning och blödande tandkött hör av dig!

LISTA DIG HOS OSS         BOKA TID ONLINE

 


 

VÅRA BEHANDLINGAR

Tandläkarundersökning
Tandgnissling & Bettskena
Ilningar
Tandfasader & Tandkronor
Tandhygienist
Tandblekning
Laga hål i tänderna
Byte amalgamfyllningar
Tandlossning och blödande tandkött
Tandreglering
Tandprotes
Visdomständer
Kronor och Broar
Tandimplantat